Filosofi for skoler på østerbro

gratis for klasser, der har billet til "Faktisk Bare Fri"
2. - 5. klasse

november - december 2022

Skoleklasser fra Østerbro kan helt ekstraordinært få en gratis filosofiworkshop, når de har købt billetter til forestillingen “FAKTISK BARE FRI – en musikalsk hyldest til de store følelser” på Krudttønden.

Filosofiworkshoppen er en udvidende efterbearbejdelse af forestillingen, som eleverne modtager på deres egen skole. Gennem filosofiske samtaler opnår eleverne større forståelse for, hvad de selv og andre tænker om vigtige spørgsmål, som de kender fra hverdagen. I denne kontekst knyttes spørgsmålene direkte an til de temaer, som kommer til udtryk i teaterforestillingen. Eleverne får derigennem også et indblik i, hvordan og hvorfor kunst og filosofi er relevante for deres eget liv. Eleverne erfarer, at de rykker sig og tilegner sig kompetencer inden for: At undre sig, stille spørgsmålstegn ved ellers givne emner og ikke mindst kritisk stillingtagen.

Teater Hund ønsker at udvide tematikkerne fra forestillingen FAKTISK BARE FRI og at give børnene på de Østerbroske skoler en indsigt og øjenåbner i forhold til accepten af at have store følelser og store armbevægelser. Det er ønsket at kombinationen af filosofi og teater – ud fra tematikken – kan vride og gøre op med oplevelsen af, at det er bedre at være lidt for lidt end lidt for meget. Og at vi måske snarere skal hylde de store følelser.

De filosofiske workshops varetages af filosof David M. Larsson. David er formand for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis og en del af organisationen Rum For Undren – filosofi for børn. Teater Hund har tidligere samarbejdet med David om filosofiworkshops, bl.a. i forbindelse med forestillinger, men også i projektet ”FILOSOFISK FØRSTEHJÆLP – i en coronatid”.

De 10 filosofiske workshops foregår på de enkelte skoler. Hver workshop varer 1,5 time (to sammenhængende lektioner). For at få en gratis filosofiworkshop, skal læreren kontakte Teater Hund, da der både skal bestilles billetter til forestillingen FAKTISK BARE FRI samt reserveres en dato til workshoppen.

Kontakt Teater Hund på vov@teaterhund.dk // +45 26 16 14 10