teater-hund-hvis-bare-pressebillede-178

Fra venstre: Robert Reinhold og Bo Carlsson