JUL – Det er TANKEN der tæller – Teater Hund – Foto Søren Meisner -Nissesang